top of page

De Stichting

De Sem Dresden Stiching is in 2012 opgericht om het leven en werk van de Nederlandse componist Sem Dresden (1881-1957) beter onder de aandacht te brengen.

 

De Sem Dresden Stichting heeft als doelstelling het bevorderen van de bekendheid en herwaardering van het leven en het werk van de Nederlandse componist Sem Dresden. De stichting tracht dit te bereiken door het organiseren en ondersteunen van publicaties, lezingen, mediapresentaties, concerten en cd-opnamen betreffende Sem Dresden en zijn composities.

 

Enkele jaren geleden is een diepgaand onderzoek naar het leven en werk van Sem Dresden gestart. Dit project zal leiden tot een proefschrift en een biografie, die voor een breed publiek toegankelijk wordt. De stichting heeft dit onderzoek vanaf het begin ondersteund en zal natuurlijk ook bijdragen aan de presentatie ervan. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig, en de stichting zal zich komend jaar, in samenwerking met de erfgenamen van Sem Dresden, actief gaan inzetten om fondsen en particuliere donaties te verkrijgen. Rond de presentatie van de biografie is de stichting voornemens enkele evenementen te organiseren die de aandacht van het publiek moeten trekken. In de eerste plaats denken wij hierbij aan lezingen die met kamermuziek worden aangekleed. Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan de uitgave van een cd met (nieuwe en/of historische) opnamen van Dresdens composities.

Het bestuur van de stichting vindt het verder belangrijk dat Sem Dresden en zijn werk ook binnen de muziekwetenschap weer de aandacht krijgen die zij verdienen. De stichting kan zich daarom voorstellen dat zij wetenschappelijke artikelen (bedoeld voor vaktijdschriften en conferenties) die deze aandacht genereren zal ondersteunen, maar daarvoor zijn op dit moment nog geen concrete plannen.

De Sem Dresden Stichting heeft als fiscaalnummer 8514.56.236 en is te bereiken via semdresden@gmail.com

bottom of page