top of page

Sem Dresden Stichting

Organisatie

Het bestuur van de Sem Dresden Stiching bestaat uit drie leden. 

 

de heer P. E. van Geldorp, voorzitter

mevrouw I. J. de Groot, secretaris

de heer O. P. Verhaar, penningmeester

 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk ten bate van de stichting. 

Financïele verantwoording: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

bottom of page