Sem Dresden Stichting

Projecten

De Sem Dresden Stiching ondersteunt al enkele jaren een onderzoeksproject dat moet leiden tot een dissertatie en biografie over Sem Dresden. Dit project is in handen van dirigent-musicoloog Geert van den Dungen. De promotoren zijn prof. dr. Frank van Vree en dr. Helen Metzelaar van de Universiteit van Amsterdam. De biografie zal ook als handelseditie voor een breed publiek verschijnen, voorzien van nieuw ontdekte foto's en archiefmateriaal en geluidsvoorbeelden.

Ter ondersteuning van dit project is de stichting begonnen kopieën van de brieven van de heer Dresden te verzamelen die niet in zijn archief bewaard worden. Het grote archief wordt beheerd door het Nederlands Muziek Instituut te Den Haag.  

In 2020 hebben er door de situatie omtrent het coronavirus geen muzikale activiteiten plaatsgevonden die de stichting heeft ondersteund. Wel kon de studie van Geert van den Dungen naar het leven en werk van Sem Dresden worden voortgezet. Afgelopen jaar heeft het werk zich voornamelijk geconcentreerd op de periode 1945-1957. De studie is inmiddels zo ver gevorderd, dat de afronding ervan spoedig verwacht wordt. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor het uitbrengen van een cd met composities van Dresden, een publicatie die samenhangt met het verschijnen van de biografie.